Edukacja domowa

Coraz częściej można spotkać rodziców, którzy decydują się na domowe nauczanie swoich dzieci. Spora część ludzi zarzuca im, że nie dbają się o socjalizację i odnalezienie się w społeczeństwie dziecka, że mają nieodpowiednie kompetencje i czy przypadkiem nie woleliby spędzić czasu poświęconego nauce w domu na zadbanie o siebie czy o dom.

Edukacja domowa efektywniejsza od edukacji tradycyjnej

Z przeprowadzonych badań w amerykańskim instytucie do badań nad edukacją domową wyszło, że dzieci uczone domowo potrafią znacznie więcej. Niezależnie od systemu edukacyjnego, zawodu, wykształcenia lub statusu materialnego, każdy rodzic jest w stanie przekazać dziecku wiadomości z zakresu szkoły podstawowej. Materiał w pierwszych klasach możliwy jest do przerobienia w ciągu dwóch godzin dziennie przez cztery dni w tygodniu. Ten zaskakujący wynik od razu przypomina długie godziny, jakie dziecko spędza codziennie w szkole. W trakcie lekcji dużo czasu tracone jest na rzecz spraw organizacyjnych, jak np. samo sprawdzenie listy obecności. Dziecko nauczane w domu nie musi czekać na innych kolegów i koleżanki z klasy, aby przejść do następnego zadania. Gdy napotyka trudność lub niejasność, pomoc zostaje mu od razu udzielona.

Edukacja domowa

Szkoła dla rodziców

Jeśli obawa rodzica o posiadanie niewystarczających kompetencji do nauki dziecka nadal jest silna, istnieją szkoły specjalizujące się w nauczaniu domowym. Zapewniają rodzicom niezbędną wiedzę, porady, a także wysokiej jakości materiały edukacyjne, pomoce naukowe i platformy internetowe. Może w każdej chwili liczyć na wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Problem socjalizacji

Brak socjalizacji to druga najczęściej spotykana obawa przed edukacją domową. Socjalizacja to nauka współżycia jednostki w grupie rówieśników, ale także przekazywanie norm, zasad i pewnych wartości danego społeczeństwa. Dzieci nauczane w domu niemal zawsze chodzą na zajęcia dodatkowe takie jak zajęcia sportowe, artystyczne, harcerstwo itd. W ich trakcie mają możliwość kontaktu z rówieśnikami lub dziećmi o zbliżonym wieku, co nierzadko wywołuje efekt nauki jak w przypadku rodzin wielodzietnych, gdzie młodsze rodzeństwo z zapałem naśladuje to starsze. Wspólne zainteresowania czy podobne charaktery to coś, co pozwala zbudować silną przyjaźń na wiele lat. Dla wielu dzieci wspomnienia związane z czasem spędzonym w murach szkoły kojarzą się z byciem kozłem ofiarnym, stresem, a czasem nawet panicznym strachem.