Prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Jeszcze kilka lat temu rozwód rodziców oznaczał przede wszystkim traumę dla dziecka, które musiało znosić rodzinne przepychanki i walkę o prawa do opieki. Dziś coraz więcej spraw sądowych to rozwody bez orzeczenia o winie, gdzie prawo do sprawowania opieki nad nieletnim przyznaje się obojgu rodzicom. Co to oznacza dla każdego z nich?

Być w stałym kontakcie z dzieckiem

Zauważa się zmianę podejścia do dzieci w sprawach rozwodowych. Szczególnie widoczne jest to u ojców, którzy skutecznie walczą ze stereotypem „weekendowego taty”. Każda ze stron coraz lepiej rozumie dziś, że rozwód oznacza zakończenie małżeństwa, nie zaś relacji z dzieckiem – stąd malejąca liczba spraw z orzeczeniem o winie, byle tylko zatrzymać przy sobie nieletniego.

Mężczyźni coraz częściej orzekają, że pragną pozostać w stałym kontakcie ze swoim dzieckiem i mieć na jego wychowanie realny wpływ. Era weekendów w domu ojca dobiegła końca – dziś mężczyźni biorą na siebie taką samą odpowiedzialność jak kobiety, sprawując opiekę nad swoim dzieckiem nawet w tygodniu. Widzenia i spanie w domu ojca w tygodniu jest coraz bardziej powszechne – taką postawę przyjmuje coraz więcej mężczyzn w wieku do 40 roku życia.

Kontakt z dzieckiem po rozwodzie – o czym współdecyduje ojciec?

Pełnia praw rodzicielskich może zostać przyznana tylko jednemu z rodziców. Nie przekreśla to jednak w żaden sposób prawa do współdecydowania o tym, co jest ważne w życiu każdego dziecka. Zarówno ojciec, jak i matka nieletniego w takim samym stopniu decydują o takich rzeczach, jak wybór szkoły oraz zajęć pozaszkolnych dla dziecka, miejsce jego leczenia czy wybór miejsca na wakacje.

Ta sama kwestia dotyczy prawa do widywania się z dzieckiem. Sąd nie może odebrać żadnemu z rodziców prawa do widywania się ze swoim potomkiem. Ojciec dziecka może widywać się z nim, prowadzić z dzieckiem korespondencję i zabierać je poza miejsce zamieszkania. Jeśli rodzice nieletniego nie są w stanie porozumieć się w tej sprawie, wówczas kwestię rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Dobro dziecka najwyższą wartością

Sąd orzekając o prawie do sprawowania opieki nad nieletnim, kieruje się wyłącznie dobrem dziecka. Obecnie coraz częściej z powodzeniem sprawowana jest piecza naprzemienna, która polega na tym, że dziecko mieszka raz z mamą, raz z tatą, w równych odstępach czasu. Warto podkreślić, że taka sytuacja odpowiada obojgu z rodziców, a w szczególności kobietom, które stają się coraz aktywniejsze zawodowo. Liczne obowiązki powodują, że kobiety coraz częściej pracują poza miejscem zamieszkania lub muszą pokonywać większe dystanse w drodze do pracy. Równy podział opieki jest zatem bardzo wygodny dla obu stron i bardzo korzystny dla dziecka, które będzie mieć okazję spędzać czas z każdym ze swoich rodziców.

Postępowanie rozwodowe zawsze odbija się na dziecięcych emocjach, dla których konflikt między rodzicami jest najbardziej przejmujący. Tym bardziej ważna jest zgoda co do wychowywania i spójny podział obowiązków, który warto wypracować na drodze wspólnych ustaleń.

Artykuł przygotowany we współpracy z Kancelaria Actio – adwokat Wadowice.