Kraków - bogata historia miasta

Historia Krakowa jest bardzo burzliwa, nierzadko na terenie miasta rozgrywały się dramaty społeczeństwa, ale również momenty pełne radości, triumfów i zwycięstw. Każdy z pewnością ma swoje ulubione miejsca w Krakowie, zwiedzanie poszczególnych wynika najczęściej z ciekawości lub sentymentów. Dlatego warto poznać dokładne historie powstanie różnych obiektów, ich renowacji, przebudowy – do tych ostatnich powołano nawet specjalne instytucje odpowiedzialne za pielęgnowanie dziedzictwa.

Kraków - bogata historia miasta

Dbanie o dziedzictwo kulturowe

Wśród wielu wydarzeń Krakowa należy podkreślić fakt wpisania niektórych obiektów miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To nie tylko prestiż, ale także obowiązek zadbania o wyróżnioną w ten sposób część miasta, który spoczął w największym stopniu na władzach miasta. W centrum Krakowa wiążący charakter mają regulacje Parku Kulturowego Stare Miasto. Wskazują one na konieczność ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków. Trwają prace nad wdrożeniem takiego rozwiązania dla pozostałej części miasta. W trakcie szeroko rozumianej renowacji i przebudowy powstały nowe gmachy, które zachwycają pod względem architektonicznym. Przykładem jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA. W ten sposób postawiono na nowy rodzaj architektury – modernistyczny, który oczywiście również podlega pełnej ochronie. W 200 roku w Krakowie miała miejsce szczególna forma celebracji kultury, ponieważ miejsce pełniło funkcję Europejskiego Miasta Kultury. Od tego wydarzenia rozpoczęto regularne organizowanie wielkich festiwali, podczas których pojawiała się muzyka współczesna i dawna. Jednak to nie wszystko, ponieważ Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury, a szopki krakowskie umieszczono na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

Znaki rozpoznawcze Krakowa

Kraków słynie z wielu symboli, wśród których znajdują się między innymi Rynek Główny, Sukiennice, hejnał oraz wiele innych obiektów. Na stronie https://krakowculture.pl można zapoznać się z wieloma przydatnymi informacjami na temat miasta. Poruszana jest między innymi kwestia tego, że Kraków jest miastem uniwersyteckim, na tamtejszych uczelniach studiuje kilkadziesiąt osób. Dzięki temu życie kulturalne, społeczno-gospodarcze miasta ulega rozbudowie. Wybierając kierunki studiów w Krakowie można rozpocząć karierę zawodową, ponieważ na uczelniach odbywają się konferencje, spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że dawna stolica Polski jest żywym pomnikiem historii. Z drugiej jednak strony rozwija się we właściwym kierunku i odpowiada na potrzeby osób przebywających w Krakowie. Wszystkie wydarzenia mają cały czas wpływ na teraźniejszość, miasto dąży do rozwoju, dlatego cały czas jest chętnie odwiedzane. Powodem nie jest wyłącznie turystyka, lecz także chęć codziennego funkcjonowania. Wiele młodych osób postanawia zostać na stałe w stolicy Małopolski i prowadzić tam swoje życie osobiste i zawodowe.