Komunikacja międzykulturowa w biznesie na WSE

Studia magisterskie są równie istotne jak te licencjackie, nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na kontynuację nauki na II stopniu. Szczególnie jeśli kierunek studiów jest szczególne pożądany na rynku pracy i da gwarancję na rozwój zawodowy w przyszłości. Wiadomym faktem jest to, by studiować to, co się lubi, jednak należy uwzględnić to, by studia były również perspektywiczne. Te wymogi z pewnością spełnia Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Kierunek ten można studiować na II stopniu w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. To bardzo poważana i znana uczelnia w stolicy Małopolski. Dlaczego jeszcze warto podjąć studia na tym kierunku?

Komunikacja międzykulturowa w biznesie – atuty

Studiując na kierunku komunikacja międzykulturowa w biznesie ma się okazję brać udział w specjalistycznych kursach, które doskonale przygotują do przyszłego zarządzania oraz podejmowania negocjacji w środowisku wielokulturowym. Ponadto można rozwinąć kompetencje miękkie, szczególnie istotne do pracy z zespołem oraz kompetencje międzykulturowe, gwarantujące pozytywną komunikację z innymi kulturami. Studia na tym kierunku to także okazja do rocznego wyjazdu za granicę na partnerską uczelnię np. we Włoszech czy Portugalii. Nie ma lepszej okazji na rozwój umiejętności komunikacyjnych jak i przebywanie w międzynarodowym zespole.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie na WSE

Kursy realizowane w ramach studiów

W czasie studiów studenci odbywają między innymi zajęcia z wprowadzenia do komunikacji międzykulturowej. Zajęcia te wprowadzają do tematyki komunikacji w biznesie, procesów oraz podstawowych form komunikacji. Ćwiczenia z tego przedmiotu odbywają się w języku angielskim, by ćwiczyć swe umiejętności komunikacyjne w różnych międzynarodowych sytuacjach biznesowych. Kurs ten przygotowuje studentów do wygłaszania prezentacji oaz uczestniczenia i prowadzenia spotkań biznesowych. Studenci biorą udział również w warsztatach antydyskryminacyjnych, które uczą wrażliwości w relacjach z członkiniami i członkami różnych grup społecznych, kultur i narodowości. Na studiach pogłębiana jest także tematyka makro i mikroekonomii, gdzie skupia się na mechanizmach rynkowych, zmianach popytu i podaży, teorii gier, różnych formach organizacji rynku, modelach globalnej podaży, pomiarach produkcji krajowej, wzroście gospodarczym oraz inflacji i deficytach.

W trakcie studiów z Komunikacji zdobywa się wiedzę na temat podstaw prawa, gdzie pogłębia się zagadnienia związane z podstawami prawa handlowego głównie w kontekście problemów związanych z praktyką obrotu gospodarczego w kraju i w stosunkach międzynarodowych. Ponadto kształtowane są kompetencje z zakresu negocjacji międzykulturowych, gdzie następuje przypomnienie typów i klasyfikacji podziałów kultury, kwestii złożoności różnic międzykulturowych w negocjacjach biznesowych, analitycznego myślenia w trakcie ich planowania oraz technik ich skutecznego przeprowadzania. Dodatkowo studenci odbywają kurs z oprogramowania komunikacyjnego, gdzie porusza się wiele zastosowań różnych kanałów komunikacji, procesów i narzędzi, odnoszących się do planowania i realizacji oraz przeglądu kluczowych cech komunikacji elektronicznej.