Czy sztuczna inteligencja to dla nas zagrożenie?

Z rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji możemy spotkać się współcześnie niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Jednak szybki rozwój sztucznej inteligencji i systemów zdolnych do maszynowego uczenia się wywołuje u niektórych osób wiele obaw. Czy AI jest, zatem dla nas szansą czy być może stanowi jednak pewnego rodzaju ukryte zagrożenie?

Czy tak szybki rozwój sztucznej inteligencji, jak ma to miejsce obecnie, jest dla nas bezpieczny?

Jakie zagrożenia w sztucznej inteligencji przyprawiają obecnie niektóre osoby o dreszcze? W związku szybkim rozwojem sztucznej inteligencji możemy wyróżnić kilka głównych obawy dotyczących takiego stanu rzeczy. Pierwsza z nich odnosi się do zdolności maszyny do samodzielnego myślenia, kolejna do utraty miejsc pracy na rzecz maszyn. Jeszcze inną obawą jest obawa o to, że na skutek złych zabezpieczeń informacje, które gromadzone są na nasz temat przez systemy uczące się mogą dostać się w niepowołane ręce. Czy obawy te są słuszne i uzasadnione? Czy sztuczna inteligencja może nam zagrażać? Zgodnie z tym, co twierdzą uczeni na dzień dzisiejszy nie musimy jeszcze obawiać się tego, iż sztuczna inteligencja będzie w stanie osiągnąć samoświadomość. Obecnie to nadal człowiek panuje nad maszynami wykorzystującymi rozwiązania z zakresu AI i uczenia maszynowego. Jeżeli zaś chodzi o zagrożenie polegające na przejęciu pracy człowieka przez maszynę i związaną z tym likwidację wielu miejsc pracy to również na chwile obecną można powiedzieć, że i w tej kwestii nie powinniśmy się bać. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie, bowiem całkowicie przejąć naszych obowiązków, może natomiast w znaczący sposób uprościć i ułatwić naszą pracę. Powodem do obaw nie powinien być także wyciek informacji na nasz temat, gdyż trzeba podkreślić, że w przypadku bezpieczeństwa i ochrony danych AI posiada niezwykle skuteczne zabezpieczenia. Należy wręcz zaznaczyć, że nawet w przypadku cyberprzestępstwa sztuczna inteligencja jest w stanie sama odnaleźć źródło włamania.  

Czy sztuczna inteligencja to  dla nas zagrożenie?

Na co należy zwrócić uwagę rozpatrując szansę i zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji? Jakie korzyści niesie za sobą rozwój AI?

Warto podkreślić, że to czy sztuczna inteligencja będzie dla nas w przyszłości szansą czy zagrożeniem w dużej mierze zależy od nas samych. To od człowieka zależy, bowiem, do jakich celów będzie wykorzystywał AI i systemy uczące się. Być może w przyszłości pojawią się inne zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, jednak na dzień dzisiejszy rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji są dla ludzkości zdecydowanie większą szansą niż zagrożeniem. Rozwój AI i systemów uczących się pozytywnie wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest np. w medycynie, biznesie czy nawet podczas zakupów w sieci. Dzięki uczeniu maszynowemu systemy są w stanie dokonywać bardzo dokładnych i niezwykle szybkich obliczeń. Na skutek stosowania rozwiązań z zakresu AI firmy mogą np. tworzyć produkty i usługi nowej generacji, które ułatwiają życie ludzi.